Hiển thị kết quả duy nhất

33.000.000
65.000.000
-24%
22.000.000
22.500.000
28.000.000